Näin suomalaiset loukkaavat itsensä omassa kodissaan

Tänään 13.3. vietettävä valtakunnallinen tapaturmapäivä muistuttaa ennaltaehkäisemään tapaturmia. Turvallisuusyritys Verisuren tutkimuksen mukaan joka kymmenes suomalainen kertoo itsensä tai perheenjäsenensä loukkaantuneen kotona viimeisen kolmen vuoden aikana niin, että on tarvinnut apua. Koti onkin yksi vaarallisimmista paikoista suomalaisille.

Koti on yksi vaarallisimmista paikoista suomalaisille. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan lähes 90 % tapaturmaisista kuolemista ja lähes 80 % vammaan johtaneista tapaturmista tapahtuu kotona ja vapaa-ajalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansallisen uhritutkimuksen mukaan vuonna 2017 Suomessa tapahtui yhteensä 396 000 kotitapaturmaa, mikä on 34 prosenttia kaikista tapaturmista. Tiukasti kakkossijalle nousevat liikuntatapaturmat, joiden osuus on 29 prosenttia.

Verisuren YouGov Finlandilla toteuttamassa turvallisuuskyselyssä suomalaisilta kysyttiin kodin turvallisuuteen liittyvistä asioista. Joka kymmenes vastaaja on ollut tilanteessa, jossa hän itse tai joku muu hänen taloudessaan on kolmen vuoden sisällä loukannut itsensä kotona siten, että on tarvinnut apua.

– Ei ole ihme, että koti on yksi merkittävimmistä vaaranpaikoista – kotona vietetään paljon aikaa. Verisuren hälytyskeskuksen käsittelemät tyypillisimmät tapaturmatilanteet liittyvät usein kompastumisiin ja esimerkiksi keittiöaskareissa sattuneisiin haavereihin, kertoo Verisuren toimitusjohtaja Alexander Gräsbeck.

Yleisimmät tapaturmat ja vinkit niiden ennaltaehkäisyyn

THL:n tilastojen mukaan yleisimmät kotitapaturmat ovat juurikin kompastumisia, kaatumisia ja liukastumisia. Myös terävistä esineistä saadaan haavereita lähes yhtä usein. Lisäksi palovammat ovat tyypillinen kotitapaturma.

Tämä trendi näkyy myös Verisuren tutkimuksessa, johon vastanneiden yleisimmät tapaturmat olivat esimerkiksi liukastuminen kylpyhuoneessa tai portaissa sekä haaverin saaminen terävästä esineestä, kuten veitsestä tai lasinsirusta.

– Paras tapa ennaltaehkäistä tapaturmia kotona on välttää kiirettä, sillä usein hosuessa sattuu eniten vahinkoja. On myös hyvä kiinnittää huomiota, että koti soveltuu kulloiseenkin elämäntilanteeseen, esimerkiksi ikäihmisen tai lasten tarpeisiin, Gräsbeck muistuttaa.

Kun tapaturma osuu kohdalle, apua tarvitaan nopeasti

Verisuren tutkimukseen vastanneista joka kahdeksas koki, ettei saanut kotona loukkaantumisen jälkeen riittävän nopeasti apua itselleen tai perheenjäsenelleen. Koteihin hankitaankin yhä useammin ammattimaisen hälytyskeskuksen valvontaan liitetty hälytysjärjestelmä, jonka avulla saa tarvittaessa suoran yhteyden hälytyskeskuspäivystäjään, joka neuvoo tilanteessa ja välittää oikean avun paikalle.

– Hälytysjärjestelmän niin sanottua SOS-ominaisuutta arvostetaan erityisesti lapsiperheissä ja ikäihmisten kodeissa, missä on tärkeää, että apua saa helposti napin painalluksella, Gräsbeck kertoo.

Näin ennaltaehkäiset tapaturmia kotona

  • Pidä kodin kulkureitit vapaana tavaroista ja hyvin valaistuna, erityisesti portaat.
  • Kuivaa kylpyhuoneen märkä lattia suihkun jälkeen liukastumisen välttämiseksi.
  • Suosi lastenhuoneessa matalia ja turvallisesti kiinnitettäviä huonekaluja.
  • Säilytä keittiön terävät välineet lasten ulottumattomissa. Laita ruokaa hosumatta, äläkä säilytä lieden lähellä tavaraa.
  • Pidä keittiössä kaikki arkikäytössä olevat tavarat käden ulottuvilla, jotta vältyt turhalta penkille nousemiselta.
  • Älä käytä ylähyllyille ulottumiseen huteria tuoleja, vaan hanki kotiin tukevat taloustikkaat.
  • Älä käytä rikkinäistä elektroniikkaa tai liitä laitteisiin niihin sopimattomia latureita tai johtoja.

YouGov Finland toteutti kyselytutkimuksen viestintätoimisto Tekirin ja Verisuren toimeksiannosta. Kyselytutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä ja kokemuksia kodin turvallisuuteen liittyen. Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä 24.–27.1.2020 YouGovin kuluttajapaneelissa. Lähtöotos muodostettiin ja lopullinen vastaajajoukko painotettiin suomalaista aikuisväestöä edustavaksi. Kokonaisvastaajamäärä on 1500.