GROHE julkaisee Vesibarometrin: Suomalaiset ovat perillä vedenkulutuksestaan

GROHE julkistaa Vesibarometrin nyt toisena vuonna peräkkäin.Kyseessä on pohjoismainen tutkimus, jossa kartoitetaan pohjoismaalaisten näkemyksiä omasta vedenkulutuksestaan.Suomessa ilmastokeskustelu on asialistan kärkipäässä ja tutkimus osoittaa, että enemmistö suomalaisista katsoo kuluttavansa vettä kestävällä tavalla.Se näyttää pitävän paikkansa.Tutkimuksessa selvitettiin myös todellista kulutusta, ja se osoittaa, että me tuhlaamme vettä Pohjoismaista toiseksi vähiten.Tanska on kuitenkin maista paras.

Raikas vesi on luonnonvara, jolla meitä ja naapurimaitamme hemmotellaan, sillä sitä on saatavana lähes rajattomasti. Mutta ilmastonmuutos ja ennätysmatalat pohjavedet tarkoittavat, että meidänkin täytyy kiinnittää vedenkulutukseemme huomiota.GROHEn vastajulkaisema Vesibarometri osoittaa, että 13 prosenttia suomalaisista ei ole kiinnostunut vähentämään vedenkulutustaan. Joka neljäs suomalainen ei koskaan edes pohdi vedenkulutustaan.

– Vesibarometrin tarkoituksena on havainnollistaa, kuinka valtavia määriä vettä Pohjoismaissa tuhlataan päivittäin.Me haluamme saada useammat ihmiset pohtimaan omaa vedenkulutustaan ja toivomme heidän ryhtyvän tekoihin kulutuksensa vähentämiseksi. Veden tuhlaamisen tai tarpeettoman vesihävikin sekä ilmastonmuutoksen ja ennätysmatalien pohjavesien vuoksi on erittäin tärkeätä, että kaikki maat yhdessä vaalivat luonnonvarojamme, GROHEn maajohtaja Tero Kemppainen sanoo.

31 miljoonaa euroa – niin paljon Suomen kodeissa syntyy vuosittain vesihävikkiä
Raportista käy lisäksi ilmi, että jopa joka kymmenennessä Suomen kotitaloudessa on tippuvia tai vuotavia saniteettituotteita.Tämä tarkoittaa, että Suomen kotien yhteinen vuosittainen vesihävikki on yhdeksän miljoonaa kuutiometriä, mikä vastaa 31 miljoonaa euroa.Suomessa saniteettituotteiden aiheuttama vesihävikki on kuitenkin Pohjoismaiden pienin. Pahin tilanne on Ruotsissa, jossa kotitalouksien saniteettituotteet vuotavat vuodessa vettä runsaat 20 miljoonaakuutiometriä.

Tutkimuksesta:
Tutkimuksen suoritti GROHEn tilauksesta mielipide- ja markkinatutkimusyritys Ipsos Norm.Tutkimus toteutettiin 24.–31.1.2020, jona aikana kyselyyn vastasi internetissä yhteensä 4 032 yli 18-vuotiasta henkilöä.Tulos on tilastollisesti merkitsevä ja valtakunnallisesti edustava Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Väitteemme perustuvat seuraaviin laskelmiin:
VÄITTEEMME PERUSTUVAT SEURAAVIIN LASKELMIIN
Suomen kotitalouksien määrä: 2 622 625 (1)
Osuus, jolla on vuotavia/viallisia saniteettituotteita: 9 prosenttia (2)
Vuotavan hanan vuorokaudessa aiheuttama keskimääräinen hävikki: 100 litraa (3)
Vesilitran keskihinta: 0,0036 € (4)
Laskukaava: 0,09(2) x 2 622 625(1) x 100(3) x 0,0036(4) = 84 973 €/päivä
84 973 x 365 = 31 015 145 €/vuosi
Tilastot perustuvat tutkimukseen, jonka GROHEn tilauksesta suoritti mielipide- ja markkinatutkimusyritys Ipsos Norm. Tutkimus toteutettiin 24.–31.1.2020, jona aikana kyselyyn vastasi internetissä yhteensä 4 032 yli 18-vuotiasta miestä ja naista Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa.
(1) Tilastokeskus, 2019
(2) Ipsos Norm/GROHE, 2020
(3) Motiva, 2019
(4) Turun Vesihuolto, 2019

Mitkä väittämät sopivat sinuun?(Voit valita useita)

Yhteensä Ruotsi Suomi Norja Tanska
Kulutan vettä vastuullisesti/kestävästi 52 % 53 % 53 % 56 % 45 %
Ponnistelen päivittäin vedenkulutukseni vähentämiseksi 32 % 24 % 34 % 24 % 48 %
Haluan vähentää vedenkulutustani, mutta en tiedä miten 13 % 14 % 10 % 14 % 12 %
En ole kiinnostunut vähentämään vedenkulutustani 13 % 18 % 13 % 15 % 6 %
En osaa sanoa 5 % 6 % 4 % 6 % 4 %

Onko sinulla ollut kotonasi tippuvia tai vuotavia saniteettituotteita? 

Yhteensä Ruotsi Suomi Norja Tanska
Kyllä, parhaillaan 10 % 12 % 9 % 10 % 9 %
Kyllä, mutta olen korjannut asian 28 % 28 % 26 % 24 % 36 %
Ei 59 % 57 % 62 % 63 % 53 %
En osaa sanoa 3 % 4 % 3 % 3 % 3 %

Pohditko vedenkulutustasi?

Yhteensä Ruotsi Suomi Norja Tanska
Kyllä, päivittäin 22 % 15 % 17 % 14 % 41 %
Kyllä, muutaman kerran viikossa 19 % 16 % 19 % 18 % 22 %
Kyllä, muutaman kerran kuukaudessa 17 % 18 % 19 % 18 % 14 %
Kyllä, muutaman kerran vuodessa 15 % 15 % 19 % 16 % 10 %
En 25 % 34 % 24 % 31 % 11 %
En osaa sanoa 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

Pohditko vedenkulutustasi? (Suomi, jakauma sukupuolittain ja ikäryhmittäin)

Yhteensä 18–30-v. 31–40- v. 41–50- v. 51–65- v. Naiset Miehet
Kyllä, päivittäin 17% 17% 12% 13% 23% 22% 12%
Kyllä, muutaman kerran viikossa 19% 24% 20% 20% 14% 25% 13%
Kyllä, muutaman kerran kuukaudessa 19% 20% 24% 19% 16% 20% 18%
Kyllä, muutaman kerran vuodessa 19% 14% 18% 22% 21% 15% 23%
En 24% 23% 23% 26% 25% 16% 32%
En osaa sanoa 2% 2% 3% 2% 2% 2% 2%