Näin suomalaiset haluavat asua – oma piha, sauna ja riittävästi tilaa

K-Rauta tutki, miten suomalaiset haluavat asua. Tutkimuksen mukaan omakotiasujien arvioissa tärkeimpinä nousevat esille oma piha, sauna ja riittävä tila. Rakentajana suomalainen haluaa tehdä helpoimmat työt itse. Omakotitalon rakennusprojektin mahdollisista kitkakohdista kysyttäessä puoliso nousi kiitosten kohteeksi.

Suomalaiset pitävät lujasti kiinni omassa kodissaan kolmesta toiveesta: oma piha antaa rauhan ja mahdollisuuden ajanviettoon, saunan merkitys on edelleen vahva ja kodissa on oltava perheelle riittävästi tilaa*.

Oma piha houkuttaa omakotitaloon

Omakotitalossa asuvilta tai omakotitaloon muuttoa harkitsevilta kysyttiin syitä asua omakotitalossa. Omaa pihaa arvosti 91 % kyselyyn vastanneista. Asuminen ilman seinänaapureita houkutti 74 % vastaajista. Lähes puolet (45 %) kertoi pitävänsä pihan hoidosta ja taloon liittyvästä puuhailusta. Oma rauha ja vapaus saivat useita mainintoja myös avoimissa vastauksissa.

Näistä en luovu: piha ja sauna 

Pihan merkitys näkyy tutkimuksessa yleisemminkin. Kun vastaajilta kysyttiin, mistä kodin asioista he eivät voisi luopua, suosituin (75 % vastaajista) vaihtoehto oli ”Kodissa on piha”. Saunalla on myös vankka merkitys suomalaisessa omakotitalossa: 68 % ei luopuisi omasta saunasta. Vaikka pihan merkitys korostui tutkimuksessa, eivät vastaajat pitäneet terassia niinkään korvaamattomana. 28 % vastaajista mainitsi terassin olemassaolon tärkeänä asiana. Kodin koon vastaaminen asujien tarpeita oli kolmanneksi suosituin vaihtoehto (55 %).

Lämmitysmuodon vaihto kiinnostaa eniten uusista ratkaisuista

Tutkimuksessa kysyttiin vastaajan kiinnostuksesta hankkia uusia ratkaisuja omaan kotiin. Vaihtoehdoista eniten kannatusta saivat lämmitysmuodon vaihto energiatehokkaammaksi (29 %) sekä puhdas sisäilma ja sitä edistävät ratkaisut (25 %). Toimiva jätehuolto ja modernit kierrätysratkaisut kiinnostivat viidennestä vastaajia. Vastaavasti 44 % kertoi, ettei harkitse uusia ratkaisuja kotiinsa. Esimerkiksi aurinkoenergia kiinnostaa kyselyyn vastanneita: avoimissa vastauksissa aurinkopaneelien hankintaa kertoi harkitsevansa useampi vastaaja.

Rakentajana halutaan tehdä helpoimpia töitä itse

Suomalaisten into tehdä itse näkyy tutkimustuloksissa. Omakotitalon rakennuttamiseen osallistuneilta vastaajilta selvitettiin mieluisinta tapaa toteuttaa rakennusprojekti.

38 % vastaajista haluaa tehdä helpompia töitä itse omassa kodissa ja käyttää ammattilaisia vain luvan vaativiin töihin. Neljännes vastasi haluavansa rakentaa talonsa mahdollisimman pitkälle itse. Oman kädenjäljen näkyminen kiinnostaa myös, sillä 21 % tilaa valmistalopaketin, mutta haluaa vaikuttaa omilla valinnoillaan sisustukseen. ”Yksilöllisyyden kaipuu ja oman jäljen näyttäminen näkyy myös tässä tutkimuksessa selvästi. Yksilöllisyyttä voi näyttää niin helpoimpien töiden tekemisen muodossa kuin esimerkiksi sisustusvalintojen tekemisessä”, K-Raudan talomyynnistä vastaava myyntipäällikkö Ari Koski sanoo.

Rakentaminen sujuu ilman kitkaa – puolisoa ylistetään

Omakotitalon rakennuttamiseen osallistuneilta selvitettiin myös rakennusprojektin aikana mahdollisesti tulleita haastavia tilanteita. 61 % vastaajista kertoi, että rakentamisen aikana ei syntynyt kitkaa eri osapuolten välille. Yksittäisistä vaihtoehdoista suurimmiksi nousivat kitka työmaalla urakoineiden henkilöiden tai asentajien kanssa (14 %) ja kitka kunnan tai kaupungin rakennusviranomaisten kanssa (12 %).

Rakentaessa tai rakennuttaessa omakotitaloa työt sujuivat vastaajien mukaan hyvin erityisesti puolison kanssa: 68 % vastaajista mainitsi puolison. Myös rautakauppa tai muu rakennustarvikkeiden noutopaikka saivat hyviä mainintoja (62 %), samoin työmaalla urakoineet henkilöt tai asentajat (59 %).

*K-Raudan tutkimus omakotiasumisesta toteutettiin sähköisenä kyselynä 11.-16.2.2020 K-ryhmän Kylä-tutkimusyhteisössä. Vastaajien kokonaismäärä oli 861. Omakotitalossa asuvia oli 72 % vastaajista ja omakotitaloon muuttamaan aikovia 28 % vastaajista.