Archive | October 2020

Tukes testautti kaasuliesiä – vain yksi kuudesta täytti vaatimukset

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) testautti uunillisia kaasuliesiä. Testien perusteella vain yksi kuudesta täytti vaatimukset ulkopintojen lämpötilan osalta.

Tukes hankki kuusi uunillista kaasuliettä testattavaksi verkkokaupoista.  Liedet testautettiin SGS Fimkolla soveltaen standardissa SFS-EN 30-1-1 esitettyjä testausmenetelmiä ja raja-arvoja.

Testauksissa selvitettiin liesien turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä käytön aikana.  Näitä ovat esimerkiksi putkiston tiiveys, ulkopintojen lämpötilat, nimellinen syöttöteho, liekinvalvontalaitteiden toiminta, palamisen puhtaus sekä sytytyksen, poikkisytytyksen ja liekinpysyvyyden toiminta. Lisäksi käytiin läpi tuotteiden varoitusmerkinnät ja käyttöohjeet. Testeissä tarkastettiin myös tuotteiden vaatimustenmukaisuutta osoittava dokumentaatio.

Testeissä liesien ulkopintojen lämpötilat nousivat liian korkeiksi

–  Ulkopintojen lämpötilojen testauksessa poikettiin standardin SFS-EN 30-1-1 kuvaamasta testausmenettelystä. Tukesin testauksessa uunia käytettiin täydellä teholla, kun standardissa kuvatussa testissä uunin lämpötila asetetaan 200 °C asteeseen. Tämä poikkeus tehtiin, koska Tukesin näkemyksen mukaan standardin testimenetelmä ei vastaa tuotteen todellisia käyttöolosuhteita eikä siten varmista, että tuote ei käytön aikana voisi aiheuttaa vaaraa kuluttajille, kertoo ylitarkastaja Jyri Pekkanen.

– Kaasuliesiä koskevan standardin mukaan tuotteen ulkopintojen lämpötilat eivät saa käytön aikana nousta yli 60–65 °C astetta ympäristön lämpötilaa korkeammaksi. Tarkka lämpötilan nousun raja-arvo vaihtelee lieden eri pintojen osalta, Pekkanen jatkaa.

Tukesin havainnot ja näkemys standardin mukaisesta testimenetelmästä on viety standardia ylläpitävän teknisen komitean tietoon ja standardia ollaan tällä hetkellä uusimassa.

Valmistajiin ja maahantuojiin on oltu yhteydessä

Tukes on toimittanut testitulokset tiedoksi ja keskustellut kaasuliesien valmistajien ja maahantuojien kanssa, jotta he voivat jatkossa kiinnittää tarkemmin huomiota testeissä esiin nousseisiin havaintoihin. Testeissä havaitut lämpötilarajojen ylitykset eivät olleet niin suuria, että niistä olisi syntynyt tarvetta välittömille toimille.

Puutteita löytyi myös nimellistehon saavuttamisessa ja käyttöohjeissa. Yhdestä tuotteesta puuttuivat suomenkieliset käyttöohjeet. Yrityksille annettiin kehotukset korjata nämä puutteet.

Kahden lieden osalta Tukes vaati yritystä toteuttamaan uuden vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn, koska heidän toimittamansa dokumentit oli myönnetty eri tuotemerkin ja valmistajan tuotteelle. Kyseessä oli ns. Private Label -tuote. Kyseinen yritys myi tuotetta omalla nimellään ja tuotemerkillään, vaikka tuotteen tosiasiallinen valmistaja oli toinen yritys. Yritys korjasi asian määräajassa.

Tukes ei ennakkotarkasta kaasulaitteita, vaan yrityksellä on vastuu tuotteen turvallisuudesta

Pekkanen muistuttaa, että tuotteiden turvallisuus on yritysten vastuulla. Viranomaiset valvovat tuotteiden vaatimustenmukaisuutta pistokokein.

Jokainen jakeluketjun toimija on vastuussa kaasulaitteiden turvallisuudesta roolinsa mukaisesti. Yritysten on syytä ymmärtää, että markkinoilla voi olla tarjolla myös vaatimusten vastaisia tuotteita ja huolehtia ettei tällaisia tilata ja myydä kuluttajille. Kaasulaitteita myyvällä yrityksellä on oltava osaamista lainsäädännön soveltamisesta.

Valmistajia, maahantuojia ja jakelijoita koskevista velvollisuuksista säädetään tarkemmin kaasulaiteasetuksessa. Ennen tuotteen hankintaa yrityksen kannattaa tarkistaa vaarallisten tuotteiden rekistereistä, löytyykö kyseinen tuote sieltä.

Kaasulaitteiden vaatimuksista on tietoa Tukesin verkkosivuilla.

This entry was posted on October 23, 2020, in Tukes.

PIENI LAUTASLIINAOPAS: MONIPUOLINEN LAUTASLIINA

Osa 1: Monipuolinen lautasliina 

Lautasliina – niin pieni asia, ja silti; miten suuri vaikutus, jos sitä ei yhtäkkiä ravintolapöydän kattauksesta löytyisikään. Pöytä ilman lautasliinaa on hiukan kuin haarukka ilman veistä: asiakas miettii kuumeisesti, miten hänen on tarkoitus selviytyä ruokailusta siististi.

Lautasliina ei nimittäin ole pelkkä koriste, vaikka sillä sellaisenaan tärkeä tehtävä onkin. Lautasliina suojaa syliä: kun asiakas avaa lautasliinan syliinsä, teko on kuin pieni rituaali sen merkiksi, että ruokailu on alkamassa. Lautasliina myös päättää ruokailun, kun siihen pyyhkäistään viimeisen kerran suupielet ja servetti lasketaan pöydälle käytettyjen astioiden viereen.

Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, jos haluaa lautasliinan toimivan ihanteellisesti kaikissa tehtävissään?

Lautasliinan koko. Liian pieni lautasliina ei suojaa tarpeeksi – asiakas, joka saa illallisella annosliinan, on kuin liian kireissä vaatteissa. Koko ajan tukala olo ja huoli siitä, että jotain kiusallista pääsee tapahtumaan.

Lautasliinan paksuus. Hyvä liina ei ole liian paksu, jotta sen saa taiteltua kattaukseen kauniisti. Liian ohut liina puolestaan leijailee nopeasti sylistä pöydän alle ja päästää roiskeet heti lävitseen.

Lautasliinan imukyky. Jotta servettiin on miellyttävä pyyhkiä suupielet, se ei saa olla liian karhea. Liinan imukykyyn vaikuttaa myös sen painatus – painokuviot eivät saisi tukkia liinan imupintaa.

Lautasliinan kauneus. Lautasliina on kukkien ja kynttilöiden ohella varmasti kattauksen helpoimpia ja edullisimpia tunnelmanluojia. Ravintolan ilmeeseen tai tilaisuuden luonteeseen sopiva lautasliina viimeistelee koristelun. Koska lautasliinaa kosketellaan (toisin kuin mielellään kukkia ja kynttilöitä), on sen materiaalillakin merkitystä elämyksen luomisessa: halpa ja ohut servetti latistaa, kun taas laadukas liina tuntuu hyvältä ja näyttää kauniilta.

Käyttötarkoitukseensa vääränlaiset, esimerkiksi liian ohuet ja pienet lautasliinat voivat houkuttaa hankintahinnallaan, mutta jos vääränlaisia liinoja kuluu monikertainen määrä kunnollisiin verrattuna, ei säästöä todellisuudessa olekaan syntynyt. Pelkän volyymiliinan hinnan tuijottaminen johtaa helposti siihen, että kokonaisnäkemys unohtuu. Todellista säästöä syntyy siitä, että käytetään oikeaa tuotetta oikeassa paikassa, ja tuotetta tilataan ja käytetään vain tarvittava määrä.

This entry was posted on October 7, 2020, in Kattaus.