Archives

Kotitöiden jakautuminen naisten ja miesten töihin kasvaa iän myötä

images

Suomalaiset suhtautuvat varsin sukupuolineutraalisti kotitöihin, mutta erot nousevat selvimmin esiin iän karttuessa. Mitä vanhemmaksi suomalainen on varttunut, sitä vahvemmin kotityöt jakautuvat miesten ja naisten töihin, selviää Suomalaisen Työn Liiton selvityksestä. Viemärin putsaaminen, nurmikon leikkaaminen ja pölyjen pyyhkiminen nähtiin eniten iän myötä jakautuneina kotiaskareina.

Mielipide-ero kotitöistä näyttää tutkimuksen valossa olevan erityisesti sukupolvien, eikä niinkään sukupuolten, välillä. Mitä nuorempi vastaaja on kyseessä, sitä tasa-arvoisempi suhtautuminen hänellä on kotitöiden jakautumiseen. Roolijako miesten ja naisten kotitöiden välillä elää erityisesti seniorien asenteissa.

Suomalaisen Työn Liitto selvitti suomalaisten suhtautumista siivoukseen ja kotitöihin osana Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjaa, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten tuotteiden myyntiä ja siten suomalaista työtä. Kampanjatutkimus paljastaa, että eri ikäpolvet suhtautuvat kotitöihin eri tavalla. Esimerkiksi lähes puolet 65–79 -vuotiaista miehistä pitää pölyjen pyyhkimistä naisten työnä, mutta vain 6 prosenttia 18–34 -vuotiaista miehistä on tätä mieltä. Koko väestöstä kolme neljästä sanoo, että pölyjen pyyhkiminen kuuluu molemmille. Myös pyykin pesu on monien vanhempien mielestä naisten työtä.

– Roskien viemisessä ja viemäreiden putsaamisessa korostuu seniorimiesten näkemys, että nämä ovat perinteisesti miesten töitä. Ruohonleikkuriin tarttuu etenkin yli 65-vuotiaiden talouksissa mies. Eläkeikäisistä miehistä lähes 70 prosenttia sanoo nurmikon leikkaamisen kuuluvan miehelle, kun vastaavan ikäisistä naisista tätä mieltä on vain 36 prosenttia, selvittää Suomalaisen Työn Liiton projektipäällikkö Merja Mantila.

Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tilaamaan Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjatutkimukseen. Taloustutkimuksen tekemä kampanjatutkimus toteutettiin maaliskuussa 2016 ja siihen vastasi 2014 18–79-vuotiasta suomalaista kuluttajaa.

Kotitöiden jakautuminen iän myötä (18–34 -vuotiaat vastaajat) TOP 3:
1. Viemäreiden putsaaminen kuuluu miehille (miehet 29 %, naiset 24 %)
2. Nurmikon leikkaaminen kuuluu miehille (miehet 30 %, naiset 20 %)
3. Pölyjen pyyhkiminen kuuluu naisille (miehet 6 %, naiset 13 %)

Kotitöiden jakautuminen iän myötä (65–79 -vuotiaat vastaajat) TOP 3:
1. Viemäreiden putsaaminen kuuluu miehille (miehet 71 %, naiset 46 %)
2. Nurmikon leikkaaminen kuuluu miehille (miehet 68 %, naiset 36 %)
3. Pölyjen pyyhkiminen kuuluu naisille (miehet 45 %, naiset 38 %)

Suomalaisten mielestä kesän tekevät vihta, soutuvene ja laituri

334642

Suomalaisen Työn Liiton kyselyn mukaan saunavihta, soutuvene ja laituri ovat kesäisimmät suomalaiset esineet. Vihta oli suomalaisten ylivoimainen suosikki, sillä 43 prosenttia vastaajista nimesi sen kesäisimmäksi esineeksi. Naiset olivat jopa hieman miehiä enemmän vihdan kannalla, kuten myös 25–34 -vuotiaat, joista peräti 46 prosenttia nimesi kesäsuosikikseen saunavihdan.

Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjatutkimus selvitti suomalaisuuden merkitystä kesäisten esineiden kautta, eli mitkä suomalaisesineet tekevät suomalaisten mielestä kesän. Kampanjatutkimuksen mukaan vajaa kolmannes, eli 27 prosenttia 65–79 -vuotiaista nimesi kesäiseksi esinesuosikikseen soutuveneen. Nuorimman vastaajaryhmän, eli 18–24 -vuotiaiden mielestä kesäisin suomalaisesine on puolestaan laituri (29 % vastaajista). Hyvänä jatkona seurasivat grilli, Fiskarsin puutarhatyökalut, Mölkky-heittopeli ja suomalaisvalmisteiset polkupyörät.

– Vastauksissa nousi esille myös monia muita kesäisiä esineitä, kuten savustin, marjanpoimuri ja palju, jotka yhtä kaikki ovat hienoja suomalaistuotteita, kertoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala. Kesä on hienoa aikaa nauttia yhdessäolosta ja näiden eri esineiden mahdollistamista ulkoilu-, harrastus- ja rentoutumiskeinoista sekä tietysti hyvästä mielestä, jonka saa valitsemalla kotimaassa työllistäviä tuotteita, Lausala jatkaa.

Grillaus on suomalaisten mieleen

Neljänneksi suosituin kesäinen tuote, eli grilli, kokoaa yhä useamman suomalaisen perheen kesäisin ääreensä. Grilleihin panostetaan yhä enemmän ja samalla huomiota kiinnitetään grillattaviin suomalaisiin raaka-aineisiin.

– Kaasugrillaus koetaan usein vaivattomimpana tapana laittaa ruokaa ulkona ja ehkäpä siksi se onkin saavuttanut suuren suosion, Rautia- ja K-rauta-ketjujen valikoimapäällikkö Ville Tammelin toteaa. Kaasugrillin käyttö on nopea ja edullinen tapa päästä tirisevien herkkujen äärelle. Hiiligrillaajat perustelevat valintaansa monesti taas sillä, että se on heidän mielestä ”ainoa oikea tapa grillata”.

– Hiiligrillissä kypsyvät murkinat saavat oman säväyksensä hiilen tai briketin aromeista, eikä tämän päivän sytytysvälinetarjonnalla ja saatavilla olevilla hyvillä ohjeistuksilla tarvitse enää pelätä sytytysnesteen makuisia pihvejä, Tammelin kertoo. Myyntiin on myös tullut ns. hybridivaihtoehtoja, joissa kaasugrillillä pääsee hiilikaukalo-lisävarustetta käyttäen myös hiiligrillauksen makuun.

Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjatunnus helpottaa suomalaista työtä edistävien tuotteiden löytämistä kauppojen valikoimista tänäkin vuonna ja mukana on lähes 50 yritystä. Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tilaamaan Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjatutkimukseen. Taloustutkimuksen tekemä kyselytutkimus toteutettiin maaliskuussa 2016 ja siihen vastasi 2014 15–79-vuotiasta suomalaista kuluttajaa.

Mikä on kesäisin suomalainen esine tai tavara:

1)      saunavasta/vihta 43 %
2)      soutuvene 21 %
3)      laituri 17 %
4)      grilli (pallo, hiili, sähkö) 15 %
5)      Fiskarsin puutarhatyökalut 14 %
6)      Mölkky 13 %
7)      suomalaiset polkupyörät (Helkama, Jopo) 9 %
8)      puutarhakeinu 9 %
9)      löylykauha 8 %
10)   saunakiulu 7 %
11)   uistin 4 %
12)   astiankuivauskaappi 4 %
13)   jokin muu, mikä 1 %
14)   ei osaa sanoa 1 %