Archives

:SPEK: Mökin vuokranantaja ehtii vielä tarkistaa paloturvallisuuden ennen hiihtolomakautta

Kuva: Markku Hietavuori

Omaa mökkiä tai asuntoa lyhytaikaisesti vuokraaville on julkaistu ensimmäistä kertaa turvallisuuden tarkistuslista ja ohjeistukset paloturvalliseen toimintaan. Tarkoituksena on ehkäistä tulipaloja, jotka voivat pahimmillaan viedä ihmishenkiä ja tuhota vuokrapaikan. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön asiantuntija kehottaa jokaista lyhytaikaista majoitusta tarjoavaa käymään tarkistuslistan läpi ennen hiihtolomakautta.

Lyhytaikaisen vuokramajoituksen turvallisuuden tarkistuslista on käytännönläheinen työkalu omaa mökkiä vuokraaville, Airbnb-vuokraajille sekä muille lyhytaikaista majoitusta sivutoimisesti tarjoaville. Tarkistuslistan avulla kuka tahansa pystyy käymään läpi, mitkä asiat ovat jo hyvällä tolalla paloturvallisuudessa ja mitä puutteita on.

– Omaa mökkiä tai asuntoa vuokraava ei välttämättä huomaa ilman apua, mitä kaikkea muuta paloturvallisuus tarkoittaa kuin palovaroittimen hankintaa, SPEKin vanhempi asiantuntija Ilpo Leino toteaa.

Leinon mukaan tarkistuslista kannattaa käydä läpi paikan päällä mökissä tai vuokra-asunnossa.

– Silloin näkee omin silmin, mikä kaikki on kunnossa eikä muisti tee tepposia.

Mökkiin ensi kertaa majoittuva ei pysty pelastautumaan palosta helposti

Suomessa herättiin Levillä vuoden 2019 keväällä sattuneen mökkipalon onnettomuustutkinnan valmistuttua siihen, että lyhytaikaisten vuokramökkien ja -asuntojen paloturvallisuudelle täytyy tehdä jotain. Onnettomuustutkintakeskus suositteli tutkintaselostuksessaan, että SPEK laatii ohjeistukset lyhytaikaista majoitusta antaville. Norjan alkuvuodesta syttynyt vuokramökkipalo oli traaginen muistutus asian tärkeydestä.

– Moni majoittuja on ensimmäistä kertaa mökissä eikä hädän hetkellä pysty toimimaan yhtä nopeasti kuin tutussa ympäristössä pystyisi. Tulipalossa ensiminuutit ratkaisevat. Löytävätkö majoittujat alkusammutusvälineet heti tai osaavatko he poistua paikasta, johon ovat ehkä vasta tunteja aiemmin saapuneet? Leino kysyy.

Leino muistuttaa, että selkeästi näkyvillä olevat alkusammutusvälineet sekä tieto varateistä on syytä kertoa majoittujille paikan päällä sekä jo vuokrailmoituksessa. Hän kiinnittää erityistä huomiota siihen, että jokaisesta nukkumatilasta pitäisi pystyä poistumaan turvallisesti vaihtoehtoista reittiä pitkin.

Lapset nukkuvat usein parvella, jonne myrkyllinen savu kertyy ensimmäisenä

– Lapset laitetaan usein mökeissä nukkumaan parvelle tai yläkerrokseen. Sieltä ei aina pääse poistumaan palossa turvallisesti ikkunaa tai parveketta pitkin, jos niitä ei ole tai ulkopuolella ei ole varatietikkaita. Näistä kannattaa kertoa majoittujille ja vähintäänkin hankkia tiloihin riittävästi palovaroittimia.

Tutkimusten mukaan lapset eivät välttämättä herää palovaroittimen ääneen. Leino suositteleekin käyttämään mökeissä yhteen liitettäviä palovaroittimia. Ne voivat antaa vanhemmille mahdollisuuden havahtua paloon ajoissa, koska yhden varoittimen havaitessa savua alkavat kaikki muutkin varoittimet hälyttämään.

SPEKin julkaisema tarkistuslista ja siihen liittyvä ohjeistus ovat maksuttomia. Ohjeistusta ja listaa ovat lausuntokierroksella kommentoineet useat viranomaiset ja yhteistyökumppanit.

ELFA ESITTELEE VUODEN 2020 SÄILYTYSRAPORTIN

Elfan teettämä säilytysraportti 2020 keskittyi tällä kertaa enemmän Ruotsiin, mutta tuntuu siltä, että säilytysongelmat ovat kaikissa Pohjoismaissa samankaltaisia. Säilytystutkimuksen teki YouGov, joka haastatteli raporttia varten 1011 yli 18-vuotiasta ruotsalaista miestä ja naista viime maaliskuussa.  Tutkimus tehtiin nyt viidettä kertaa ja sen tarkoituksena on tutkia pohjoismaisten kotitalouksien säilytystarpeita ja –trendejä.

Kunnossa oleva säilytys on tärkeätä kodin viihtyisyydelle ja useimmat meistä haluavat säilytyksen olevan niin tehokasta ja hyvinsuunniteltua kuin mahdollista. Säilytysraporttimme mukaan kuitenkin esimerkiksi ruotsalaiset ovat tyytymättömiä vaate- ja kenkäsäilytystilojensa riittävyyteen. Eteinen koettiin suurimmaksi ongelmakohdaksi.

Se, miten suuri osa asuntoa käytetään säilytykseen, vaihtelee geografisen sijainnin, asukkaiden iän ja lapsilukumäärän mukaan. Keskimäärin asunnossa Tukholmassa on säilytystilaa 8 m2:n verran ja  9 m2:n verran muualla Ruotsissa. Lapsiperheillä säilytystilaa tarvitaan enemmän, noin 9 – 10 m2 kun taas yksinasuvilla nuorilla säilytystilaa on vähemmän, 7 – 8 m2. Keskimäärin haastateltujen asunnoissa oli asuinpinta-alaa 95 m2.

Lapsiperheet olivat kaikkein tyytymättömimpiä säilytysmahdollisuuksiinsa – enemmän kuin yksi kymmenestä (11 – 17 %) oli erittäin tai jokseenkin tyytymätön säilytystiloihinsa. Suurinta tyytymättömyyttä aiheuttivat vaatteiden ja kenkien säilytystilat. Säilytystiloista eniten harmittivat eteisen säilytystilat (18 %) ja toiseksi eniten kylpyhuoneen ja keittiön säilytystilat (17 %).

Viimeisimpien kahden vuoden aikana eniten kodeissa ovat kasvaneet kotielektroniikan säilytystarpeet etenkin ikäryhmässä 18 – 29 ikävuotta (+44 %). Lisääntyneen säilytystarpeen syynä 48 %:lla haastatelluista oli se, että he olivat ostaneet enemmän tavaraa kuin olivat heittäneet pois vanhaa tavaraa.

Kodin siisteydellä ja järjestyksellä on suuri merkitys viihtyisyyteen. Nuoret lapsettomat aikuiset ja eläkeläiset kokivat kodin hyvän järjestyksen positiivisimmin. Lapsiperheet sen sijaan kokivat epäjärjestyksen negatiivisimmin. Yli puoleen ruotsalaisista (52 %) kodin järjestyksessä oleminen vaikutti positiivisesti.

Yli kymmenesosa haastatelluista (13 %) kertoo, etteivät he tiedä, missä mitäkin tavaraa säilytetään kotona. Huonoiten tavaroiden säilytyspaikoista olivat perillä lapsiperheet, parhaiten eläkeläiset.

Jopa neljä kymmenestä haastatellusta (39 %) katsoo, että hänellä ei ole tarpeeksi säilytystilaa vaatteille ja kengille. Säilytystilojen puutteista kärsivien tavallisin vastaus kysymykseen, mihin he laittavat uudet vaatteet ja kengät, on tunkea ne sinne, missä tilaa on (45 %). Vähemmän tavallinen on vastaus ”Säilytän tehokkaammin” (22 %) tai ”Ostan lisää säilytysratkaisuja” (11 %).

Ilmastokysymykset vaikuttavat useimpien ruotsalaisten kulutukseen ja käyttäytymiseen, jotka puolestaan vaikuttavat säilytystilojen kokoon. Siihen, missä laajuudessa tämä tapahtuu, vaikuttaa muun muassa ihmisen ikä, sukupuoli, perhesuhteet ja koulutus. Ilmastokeskustelu on vaikuttanut siihen, että ostosten määrä on vähentynyt, ihmiset myyvät ja antavat pois käyttämättömiä tavaroita, kierrättävät ja uudelleenkäyttävät tavaroita. Eniten ilmastokeskustelu on vaikuttanut naisten kulutustottumuksiin – kaksi kolmasosaa (66 %) naisista vastaa, että ilmastokeskustelu on vaikuttanut heidän kulutustottumuksiinsa kun taas miehistä vain alle puolella (46 %). Eniten ilmastokeskustelu vaikuttaa  18 – 29-vuotiaisiin naisiin, jolla on yliopistotausta ja jotka asuvat Tukholmassa ja joilla on pieniä lapsia.

Vain joka kolmas käyttää säännöllisesti yli puolta vaatteistaan ja kengistään. Neljä kymmenestä (40 %) kierrättää vaatteitaan saadakseen tilaa uusille vaatteille kun taas 24 %:ia haastatelluista heittää pois käyttämättömät tavarat ja 21 %:ia myy ne tavarat, joita ei käytä.

Noin neljäsosa (24 %) ostaa tavaroita, vaikka heillä ei ole niille säilytystiloja. Vain neljä kymmenestä
(38 %) siivoaa käyttämättömien vaatteiden ja kenkien varastonsa joka toinen vuosi tai vielä harvemmin.

”Ruotsalaiset ostavat noin 14 kilon verran vaatteita ja tekstiilejä vuodessa, joten ei ole ihme, että säilytystilaa tarvittaisiin lisää”, kertoo Elfan säilytysasiantuntija Christine Dalman.
”Jos ei pysty luopumaan tavaroistaan, on olemassa säilytysratkaisuja, joiden avulla säilytyksestä pystyy tekemään tehokkaampaa.”

Näin suomalaiset loukkaavat itsensä omassa kodissaan

Tänään 13.3. vietettävä valtakunnallinen tapaturmapäivä muistuttaa ennaltaehkäisemään tapaturmia. Turvallisuusyritys Verisuren tutkimuksen mukaan joka kymmenes suomalainen kertoo itsensä tai perheenjäsenensä loukkaantuneen kotona viimeisen kolmen vuoden aikana niin, että on tarvinnut apua. Koti onkin yksi vaarallisimmista paikoista suomalaisille.

Koti on yksi vaarallisimmista paikoista suomalaisille. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan lähes 90 % tapaturmaisista kuolemista ja lähes 80 % vammaan johtaneista tapaturmista tapahtuu kotona ja vapaa-ajalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansallisen uhritutkimuksen mukaan vuonna 2017 Suomessa tapahtui yhteensä 396 000 kotitapaturmaa, mikä on 34 prosenttia kaikista tapaturmista. Tiukasti kakkossijalle nousevat liikuntatapaturmat, joiden osuus on 29 prosenttia.

Verisuren YouGov Finlandilla toteuttamassa turvallisuuskyselyssä suomalaisilta kysyttiin kodin turvallisuuteen liittyvistä asioista. Joka kymmenes vastaaja on ollut tilanteessa, jossa hän itse tai joku muu hänen taloudessaan on kolmen vuoden sisällä loukannut itsensä kotona siten, että on tarvinnut apua.

– Ei ole ihme, että koti on yksi merkittävimmistä vaaranpaikoista – kotona vietetään paljon aikaa. Verisuren hälytyskeskuksen käsittelemät tyypillisimmät tapaturmatilanteet liittyvät usein kompastumisiin ja esimerkiksi keittiöaskareissa sattuneisiin haavereihin, kertoo Verisuren toimitusjohtaja Alexander Gräsbeck.

Yleisimmät tapaturmat ja vinkit niiden ennaltaehkäisyyn

THL:n tilastojen mukaan yleisimmät kotitapaturmat ovat juurikin kompastumisia, kaatumisia ja liukastumisia. Myös terävistä esineistä saadaan haavereita lähes yhtä usein. Lisäksi palovammat ovat tyypillinen kotitapaturma.

Tämä trendi näkyy myös Verisuren tutkimuksessa, johon vastanneiden yleisimmät tapaturmat olivat esimerkiksi liukastuminen kylpyhuoneessa tai portaissa sekä haaverin saaminen terävästä esineestä, kuten veitsestä tai lasinsirusta.

– Paras tapa ennaltaehkäistä tapaturmia kotona on välttää kiirettä, sillä usein hosuessa sattuu eniten vahinkoja. On myös hyvä kiinnittää huomiota, että koti soveltuu kulloiseenkin elämäntilanteeseen, esimerkiksi ikäihmisen tai lasten tarpeisiin, Gräsbeck muistuttaa.

Kun tapaturma osuu kohdalle, apua tarvitaan nopeasti

Verisuren tutkimukseen vastanneista joka kahdeksas koki, ettei saanut kotona loukkaantumisen jälkeen riittävän nopeasti apua itselleen tai perheenjäsenelleen. Koteihin hankitaankin yhä useammin ammattimaisen hälytyskeskuksen valvontaan liitetty hälytysjärjestelmä, jonka avulla saa tarvittaessa suoran yhteyden hälytyskeskuspäivystäjään, joka neuvoo tilanteessa ja välittää oikean avun paikalle.

– Hälytysjärjestelmän niin sanottua SOS-ominaisuutta arvostetaan erityisesti lapsiperheissä ja ikäihmisten kodeissa, missä on tärkeää, että apua saa helposti napin painalluksella, Gräsbeck kertoo.

Näin ennaltaehkäiset tapaturmia kotona

 • Pidä kodin kulkureitit vapaana tavaroista ja hyvin valaistuna, erityisesti portaat.
 • Kuivaa kylpyhuoneen märkä lattia suihkun jälkeen liukastumisen välttämiseksi.
 • Suosi lastenhuoneessa matalia ja turvallisesti kiinnitettäviä huonekaluja.
 • Säilytä keittiön terävät välineet lasten ulottumattomissa. Laita ruokaa hosumatta, äläkä säilytä lieden lähellä tavaraa.
 • Pidä keittiössä kaikki arkikäytössä olevat tavarat käden ulottuvilla, jotta vältyt turhalta penkille nousemiselta.
 • Älä käytä ylähyllyille ulottumiseen huteria tuoleja, vaan hanki kotiin tukevat taloustikkaat.
 • Älä käytä rikkinäistä elektroniikkaa tai liitä laitteisiin niihin sopimattomia latureita tai johtoja.

YouGov Finland toteutti kyselytutkimuksen viestintätoimisto Tekirin ja Verisuren toimeksiannosta. Kyselytutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä ja kokemuksia kodin turvallisuuteen liittyen. Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä 24.–27.1.2020 YouGovin kuluttajapaneelissa. Lähtöotos muodostettiin ja lopullinen vastaajajoukko painotettiin suomalaista aikuisväestöä edustavaksi. Kokonaisvastaajamäärä on 1500.

This entry was posted on March 13, 2020, in Asuminen.

Näin suomalaiset haluavat asua – oma piha, sauna ja riittävästi tilaa

K-Rauta tutki, miten suomalaiset haluavat asua. Tutkimuksen mukaan omakotiasujien arvioissa tärkeimpinä nousevat esille oma piha, sauna ja riittävä tila. Rakentajana suomalainen haluaa tehdä helpoimmat työt itse. Omakotitalon rakennusprojektin mahdollisista kitkakohdista kysyttäessä puoliso nousi kiitosten kohteeksi.

Suomalaiset pitävät lujasti kiinni omassa kodissaan kolmesta toiveesta: oma piha antaa rauhan ja mahdollisuuden ajanviettoon, saunan merkitys on edelleen vahva ja kodissa on oltava perheelle riittävästi tilaa*.

Oma piha houkuttaa omakotitaloon

Omakotitalossa asuvilta tai omakotitaloon muuttoa harkitsevilta kysyttiin syitä asua omakotitalossa. Omaa pihaa arvosti 91 % kyselyyn vastanneista. Asuminen ilman seinänaapureita houkutti 74 % vastaajista. Lähes puolet (45 %) kertoi pitävänsä pihan hoidosta ja taloon liittyvästä puuhailusta. Oma rauha ja vapaus saivat useita mainintoja myös avoimissa vastauksissa.

Näistä en luovu: piha ja sauna 

Pihan merkitys näkyy tutkimuksessa yleisemminkin. Kun vastaajilta kysyttiin, mistä kodin asioista he eivät voisi luopua, suosituin (75 % vastaajista) vaihtoehto oli ”Kodissa on piha”. Saunalla on myös vankka merkitys suomalaisessa omakotitalossa: 68 % ei luopuisi omasta saunasta. Vaikka pihan merkitys korostui tutkimuksessa, eivät vastaajat pitäneet terassia niinkään korvaamattomana. 28 % vastaajista mainitsi terassin olemassaolon tärkeänä asiana. Kodin koon vastaaminen asujien tarpeita oli kolmanneksi suosituin vaihtoehto (55 %).

Lämmitysmuodon vaihto kiinnostaa eniten uusista ratkaisuista

Tutkimuksessa kysyttiin vastaajan kiinnostuksesta hankkia uusia ratkaisuja omaan kotiin. Vaihtoehdoista eniten kannatusta saivat lämmitysmuodon vaihto energiatehokkaammaksi (29 %) sekä puhdas sisäilma ja sitä edistävät ratkaisut (25 %). Toimiva jätehuolto ja modernit kierrätysratkaisut kiinnostivat viidennestä vastaajia. Vastaavasti 44 % kertoi, ettei harkitse uusia ratkaisuja kotiinsa. Esimerkiksi aurinkoenergia kiinnostaa kyselyyn vastanneita: avoimissa vastauksissa aurinkopaneelien hankintaa kertoi harkitsevansa useampi vastaaja.

Rakentajana halutaan tehdä helpoimpia töitä itse

Suomalaisten into tehdä itse näkyy tutkimustuloksissa. Omakotitalon rakennuttamiseen osallistuneilta vastaajilta selvitettiin mieluisinta tapaa toteuttaa rakennusprojekti.

38 % vastaajista haluaa tehdä helpompia töitä itse omassa kodissa ja käyttää ammattilaisia vain luvan vaativiin töihin. Neljännes vastasi haluavansa rakentaa talonsa mahdollisimman pitkälle itse. Oman kädenjäljen näkyminen kiinnostaa myös, sillä 21 % tilaa valmistalopaketin, mutta haluaa vaikuttaa omilla valinnoillaan sisustukseen. ”Yksilöllisyyden kaipuu ja oman jäljen näyttäminen näkyy myös tässä tutkimuksessa selvästi. Yksilöllisyyttä voi näyttää niin helpoimpien töiden tekemisen muodossa kuin esimerkiksi sisustusvalintojen tekemisessä”, K-Raudan talomyynnistä vastaava myyntipäällikkö Ari Koski sanoo.

Rakentaminen sujuu ilman kitkaa – puolisoa ylistetään

Omakotitalon rakennuttamiseen osallistuneilta selvitettiin myös rakennusprojektin aikana mahdollisesti tulleita haastavia tilanteita. 61 % vastaajista kertoi, että rakentamisen aikana ei syntynyt kitkaa eri osapuolten välille. Yksittäisistä vaihtoehdoista suurimmiksi nousivat kitka työmaalla urakoineiden henkilöiden tai asentajien kanssa (14 %) ja kitka kunnan tai kaupungin rakennusviranomaisten kanssa (12 %).

Rakentaessa tai rakennuttaessa omakotitaloa työt sujuivat vastaajien mukaan hyvin erityisesti puolison kanssa: 68 % vastaajista mainitsi puolison. Myös rautakauppa tai muu rakennustarvikkeiden noutopaikka saivat hyviä mainintoja (62 %), samoin työmaalla urakoineet henkilöt tai asentajat (59 %).

*K-Raudan tutkimus omakotiasumisesta toteutettiin sähköisenä kyselynä 11.-16.2.2020 K-ryhmän Kylä-tutkimusyhteisössä. Vastaajien kokonaismäärä oli 861. Omakotitalossa asuvia oli 72 % vastaajista ja omakotitaloon muuttamaan aikovia 28 % vastaajista.  

 

This entry was posted on March 4, 2020, in Asuminen.

Asiantuntija muistuttaa: Kodin pistorasiat kannattaa päivittää ajoissa uusiin

 • Tukesin mukaan kodin pistorasioiden annetaan usein kulua liikaa, jolloin niiden turvallisuus kärsii.
 • Kodin sähköturvallisuutta voi parantaa helposti vaihtamalla uudet pistorasiat pinta-asennuksena vanhojen tilalle.

Espoo, 14.11.2019 – Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan ero uusien ja vanhojen pistorasioiden välillä on merkittävä, sillä vanhoissa pistorasioissa voi piillä turvallisuusriski. Tyypillisin virhe on, että pistorasioiden annetaan kulua liikaa. Jos pistorasiaan voi työntää pistotulpan lähes ilman vastusta, se saattaa kertoa pistorasian kulumisesta. Myös rasian reikien tummuminen kertoo pistorasian uusimisen ajankohtaisuudesta.

Kodin pistorasiat kannattaa päivittää ajoissa uusiin, sillä uudet pistorasiat ovat paitsi luotettavia myös pitkäikäisiä. Sähköremontissa on syytä satsata suunnitteluun.

– Asukkaalla on ajatus siitä, mitä hän haluaa ja ammattilainen keksii keinot toteutukseen. Yhden pistorasian lisäys työkuluineen maksaa noin 100–150 euroa, pienen asunnon sähköjen uusiminen 1 000–1 500 euroa, arvioi Schneider Electricin Offer Manager Eetu Mäkelä.

Jos kodin sähköjärjestelmä on vanhentunut, on järkevää tehdä päivitys sähkökalusteisiin. Koko sähköjärjestelmän uusiminen tulee asunnon elinkaaren aikana vastaan vain harvoin.

Sähkökalusteet osaksi sisustusta

Pinta-asennustuotteissa ei perinteisesti ole panostettu designiin, mutta nyt ajatus, että sähköasennuskalustekin on osa sisustusta, on Mäkelän mukaan lyönyt läpi.

– Esimerkiksi Schneider Electricin Renova-sähkökalustesarjaan on haettu muotokieltä vuosikymmenten takaa. Sähkökalusteet näyttävät vanhoilta, mutta ovat sisältä moderneja. Sarjan tuotteet ovat erityisesti 1950- ja 1960-lukujen taloja remontoivien suosiossa, sillä Renovassa on rintamamiestalojen alkuperäishenkeä. Exxact-sarjan ilme on puolestaan modernimpi.

– Schneider on tuonut markkinoille myös uniikin pistorasian kahdella USB-lähdöllä. Se on kätevä lisäys kodin pistorasiavalikoimaan, jos tarvitaan vaikka lisälatauspaikkoja puhelimille, vinkkaa Mäkelä.

Vinkit pienen sähköremontin suunnitteluun:

 • Pyydä ammattilainen arvioimaan järjestelmän kunto.
 • Kohenna yhtä huonetilaa kerralla. Lisää tilaan pistorasia tai vaihdata sen paikkaa niin, että tilan toiminnallisuus paranee.
 • Jos suunnittelet tekeväsi pintaremonttia, sovita sähkötöiden aikataulu yhteen muun remontin kanssa. Silloin kojeiden paikanvaihdosta jäävät jäljet tulee maalattua ja johtoja saa piilotettua listojen taakse.
 • Tuo mukavuudet kotiin. Esimerkiksi pistorasia USB-lähdöllä helpottaa puhelimien latausta.
This entry was posted on November 14, 2019, in Arki, Asuminen.

Myrskyrintama ja voimakkaat tuulet ovat saapumassa Suomeen: Katso neuvot, kuinka voit välttää laitteidesi rikkoutumisen myrskyn aikana

Irrota tietokoneet, modeemit, TV:t ja digiboksit sähköverkosta myrskyjen ja ukkosten ajaksi, niin vältät laitteidesi hajoamisen jännitepiikkien vuoksi.

Irrota laitteet sähköverkosta. Helpoin tapa välttää laitteidesi hajoaminen ukkosen tai myrskyn aikana on ottaa laitteet kokonaan irti sähköverkosta hyvissä ajoin ennen ukkosta tai myrskyä. Viimeistään ukkosen tai myrskyn alkaessa irrota TV, digiboksi ja kaapelimodeemi sähköverkon lisäksi myös antennipistokkeesta. ADSL- ja VDSL-yhteyksissä irrota myös puhelinjohto puhelinpistokkeesta.

Ukkosen tai myrskyn vaikutukset jopa kilometrien päähän. Huomioithan, että jopa muutaman kilometrin päässä sähköverkon päälle kaatuva puu voi aiheuttaa jännitepiikin/ylijännitettä, joka voi rikkoa laitteesi.

Jännitepiikkien avuksi ylijännitesuoja. Ukkosen ja myrskyn aiheuttamilta jännitepiikeiltä voit suojautua myös ylijännitesuojalla, joka kannattaa liittää sekä maadoitettuun pistorasiaan että antennipistokkeeseen. Ylijännitesuoja estää salaman tai linjalle kaatuneen puun aiheuttaman virtapiikin siirtymisen rakennuksen sähköverkkoon ja laitteisiin.

Myrskyjen ja ukkosten aikana myös sähkökatkokset ovat tavallisia. Sähkökatkot näet sähkökatkokartasta. Lataamalla kännykän akun täyteen hyvissä ajoin varmistat, että laitteessasi on virtaa mahdollisen sähkökatkoksen yllättäessä.

This entry was posted on October 24, 2019, in Asuminen.

Tutkimus: Vain alle kolmasosa suomalaisista pyrkii aktiivisesti vähentämään vedenkulutustaan vähentääkseen kotinsa ilmastovaikutuksia – oikealla hanavalinnalla voisi laskea kulutusta jopa puolella

Pohjoismaissa toteutetun kyselytutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista (91 %) pitää itseään ympäristötietoisena, ja 72 prosenttia suomalaisista vastaajista arvelee olevansa keskimääräistä kiinnostuneempia vastuullisuudesta. Yli puolet (58 %) kyselyyn vastanneista suomalaisista pitää veden säästämistä tärkeänä ympäristön kannalta, mutta vain 30 prosenttia ilmoittaa aktiivisesti vähentävänsä veden kulutusta kotonaan vähentääkseen kotitaloutensa negatiivista ilmastovaikutusta. Vettä vähennetään pesemällä täysiä pyykki- ja tiskikoneellisia, mutta ei juurikaan esimerkiksi valitsemalla vettä säästävää hanaa tai suihkua.

SynoInt-tutkimusyhtiön hanavalmistaja Orakselle tekemän pohjoismaisen kyselytutkimuksen perusteella suomalaiset pitävät veden säästämistä tärkeänä. Kuitenkin vain 30 prosenttia kertoo aktiivisesti vähentävänsä veden kulutusta kotonaan vähentääkseen kotitaloutensa negatiivista ilmastovaikutusta. Pohjoismaissa esiintyi suurta vaihtelua: tanskalaisista peräti 52 prosenttia nosti veden kulutuksen vähentämisen tärkeimpiin kodin ekotekoihin kun taas norjalaisista vain 17 prosenttia ilmoitti säästävänsä vettä ilmaston vuoksi.

Suomalainen säästää vettä pesemällä täysiä koneellisia pyykkiä ja astioita – oikealla hanavalinnalla voisi laskea veden kulutusta jopa puolella

Kyselyyn vastanneista suomalaisista suurin osa kertoi säästävänsä vettä pesemällä vain täysiä koneellisia tiskiä (69 %) ja pyykkiä (68 %) tai sulkemalla hanan hampaiden pesemisen ajaksi (68 %). Vain 27 prosenttia vastaajista on asentanut kotiinsa vettä säästävän hanan tai suihkun.

– Tutkimuksen perusteella valtaosa suomalaisista pitää itseään ainakin jokseenkin ympäristötietoisena. Kuitenkin veden kulutuksen vähentämisessä on vielä työnsarkaa suomalaisissa kotitalouksissa, vaikka se on hyvin helppo ekoteko toteuttaa nykyaikaisen teknologian avulla. Esimerkiksi suihkun vedensäästöominaisuus tai kosketusvapaa hana auttaa kuluttajaa säästämään vettä ja energiaa kuin huomaamatta. Yksi minuutti suihkussa vastaa keskimääräisen kotitalouden valojen ja pienelektroniikan yhden päivän sähkönkulutusta, ja vettä säästävä suihku tai hana voi laskea veden kulutusta jopa 50 prosenttia, sanoo Oraksen Suomen maajohtaja Marko Sundholm.

Lisätietoa tutkimuksesta:

Markkinatutkimusyhtiö SynoInt teki kyselytutkimuksen 16.5.–24.5.2019 Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Yhteensä 4 417 omistusasujaa vastasi kyselyyn verkkopaneelissa. Vastaajat olivat 20–80-vuotiaita.

Tulokset pähkinänkuoressa:

91 % suomalaisista pitää itseään ainakin jokseenkin ympäristötietoisena:

 • Suomalaisista vastaajista 1 % kokee olevansa hyvin vähän ympäristötietoinen
 • Suomalaisista vastaajista 7 % kokee olevansa melko vähän ympäristötietoinen
 • Suomalaisista vastaajista 31 % kokee olevansa ei vähän eikä paljon ympäristötietoinen
 • Suomalaisista vastaajista 51 % kokee olevansa melko paljon ympäristötietoinen
 • Suomalaisista vastaajista 10 % kokee olevansa erittäin paljon ympäristötietoinen

57 % suomalaisista vastaajista ilmoitti pitävänsä veden säästämistä tärkeänä tai erittäin tärkeänä ympäristön kannalta:

 • 24 % oli täysin samaa mieltä väittämästä ”Vedenkäytön vähentäminen on tärkeää ympäristön kannalta”
 • 33 % oli väittämästä samaa mieltä

72 % suomalaisista vastaajista arveli olevansa keskimääräistä kiinnostuneempi vastuullisuudesta:

 • 9 % oli täysin samaa mieltä väittämästä ”Olen keskimääräistä enemmän kiinnostunut vastuullisuudesta”
 • 22 % oli samaa mieltä
 • 41 % oli jokseenkin samaa mieltä

Vain 30 % suomalaisista ilmoitti säästävänsä vettä vähentääkseen kotitaloutensa negatiivista ilmastovaikutusta. Kysymyksessä pyydettiin valitsemaan kolme tärkeintä ilmastotekoa:

 • 81 % suomalaisista ilmoitti kierrättävänsä vähentääkseen kotitaloutensa negatiivista ilmastovaikutusta
 • 62 % suomalaisista ilmoitti vähentävänsä energian kulutusta
 • 61 % suomalaisista ilmoitti vähentävänsä ruokahävikkiä
 • 30 % suomalaisista ilmoitti vähentävänsä veden kulutusta kotonaan
 • 25 % suomalaisista ilmoitti ostavansa ympäristöystävällisiä tuotteita
 • 20 % suomalaisista ilmoitti syövänsä vähemmän lihaa
 • 20 % suomalaisista ilmoitti ajavansa autoa vähemmän tai käyttävänsä julkisia kulkuvälineitä
 • Tanskalaisista 52 % ilmoitti vähentävänsä veden kulutusta kotonaan vähentääkseen kotitaloutensa negatiivista ilmastovaikutusta.
 • Norjalaisista 17 % ilmoitti vähentävänsä veden kulutusta kotonaan vähentääkseen kotitaloutensa negatiivista ilmastovaikutusta.

Suomalaiset säästävät vettä pesemällä täysiä pesukoneellisia:

 • 69 % kertoi säästävänsä vettä pesemällä vain täysiä koneellisia tiskiä
 • 68 % kertoi säästävänsä vettä pesemällä vain täysiä koneellisia pyykkiä
 • 68 % kertoi säästävänsä vettä sulkemalla hanan hampaiden pesemisen ajaksi
 • 59 % kertoi säästävänsä vettä viettämällä suihkussa lyhyemmän aikaa
 • 57 % kertoi, että ei juoksuta vettä tiskatessaan käsin
 • 27 % kertoi vähentävänsä veden kulutusta käyttämällä vettä säästävää hanaa tai suihkua
 • 4 % kertoi, ettei tee mitään yllä mainituista
This entry was posted on October 2, 2019, in Asuminen.

Tutkimus: Suomalaiset arvostavat asumisessa vaivattomuutta, turvallisuutta ja asumisen helppoutta – unelmien koti on suomalaisille käsitteenä moniulotteinen

Suomalaisten arvostuksissa asumiseen liittyen ei ole yhtä selkeästi korostuvaa asumisen muotoa, vaan omaa unelmakotia pohdittaessa tulee esille hyvinkin erilaisia odotuksia ja arvostuksia. Alma Median kesä–elokuussa 2019 teettämässä tutkimuksessa unelmien kodin arvostuksia mitattiin esimerkiksi sijaintiin, asunnon arvoon, toiminnallisuuteen, tilavuuteen, ulkoasuun ja ekologisuuteen liittyen.

– Kaikille vastaajille helppo asuminen oli tärkeää, mutta merkityksessä oli eroja. Osalle vaivattomuus tarkoittaa esimerkiksi itselle keskeisten asioiden sijaintia hyvin lähellä tai riittävän lähellä kotia. Toisille se olisi asumisen helpottamista erilaisilla laitteilla, koneilla ja palveluilla, Designtutkimus Helsingin toimitusjohtaja Jussi Fredrikson sanoo.

Hyvä sijainti tarkoittaa toisille keskusta-asumista lähellä palveluja, toisille mahdollisimman lähellä luontoa ja riittävän lähellä palveluja sekä harrastusmahdollisuuksia. Tilaa kodissa toivotaan riittävän muun muassa harrastuksille ja eri perheenjäsenille, mutta samalla kodin kompaktiutta ja tiiviyttä arvostetaan Suomessa. Yhä useampi arvostaa kodin sisustuksessa käytännöllisyyttä, vaikka kauneudelle ja esteettisyydelle annetaan myös paljon arvoa. Lähes joka toinen haluaa panostaa kotiinsa myös sijoituksena odottaen siltä arvonnousua.

Taustoiltaan hyvinkin erilaisilla vastaajilla oli hyvinkin samankaltaisia käsityksiä unelmien kodistaan, eikä taustamuuttujilla, kuten iällä, ollut tutkimuksessa juurikaan merkitystä.

Vastausten perusteella voidaan tunnistaa eri asioita arvostavat kuusi segmenttiä, jotka ovat:
– Avartajat (20% vastaajista) arvostavat avaraa asumista ja heti ovelta aukeavaa luontoa.
– Varmistajat (19,3%) viehättyvät kauniista ja tilavasta asunnosta, jonka arvo säilyy varmuudella vuodesta toiseen.
– Ekoilijat (17,9%) ihastuvat lähellä luontoa sijaitsevaan kotiin, jossa asuminen säästää ympäristöä, rahaa ja neliöitä.
– Vaivattomat (15,4%) viettävät ison osa ajasta kodin ulkopuolella, joten he suosivat perusasuntoa kätevällä sijainnilla.
– Hifistelijät (14,1%) innostuvat kauniista ja laadukkaasta asunnosta, jonka tekniikka on viimeisen päälle.
– Tyyliniekat (13,3%) ajattelevat, että tyylikäs ja huoleton arvoasunto keskustassa kuuluu asiaan.

Vastaajista vain 28% sanoi asuvansa tällä hetkellä omia unelmiaan vastaavassa kodissa.

Tutkimus toteutettiin ns. pop-up -kyselynä Alma Median verkkosivustoilla vuoden 2019 kesäkuun lopusta elokuun alkuun. Tutkimuksen toteutti Alma Median toimeksiannosta Designtutkimus Helsinki. Vastaajia oli 4857. Vastaajien joukossa oli enemmän lapsiperheitä koko väestöön verrattuna, mikä kertoo lapsiperheiden olevan asumisesta muita kiinnostuneempia.

This entry was posted on September 27, 2019, in Asuminen.

Kesän ensimmäiset helteet tulossa: Pidä helle poissa sisätiloista

Kesän ensimmäiset helteet ovat saapumassa Suomeen. Nyt kannattaa opetella Motivan fiksut ja helpot viilennysvinkit sekä ehkäistä asuntojen lämpenemistä ennalta. Näin kodin sisälämpötila pysyy viileämpänä ja sähköä kuluttavien jäähdytyslaitteiden käyttöä voi siirtää myöhemmäksi.

Mikäli huonetilojen jäähdyttämiselle on tarvetta, on laitteen valintaan ja energiatehokkaaseen käyttöön omat niksinsä. Käyttökustannukset yllättävät, jos viisaan viilennyksen taito ei ole tallella.

Suojaa kotisi helteellä energiataloudellisesti

Koneellista jäähdytystä ei välttämättä tarvitse lainkaan, mikäli paahteen ja keskipäivän kuuman ilman pitää visusti ulkona sekä välttää lämpöä tuottavien laitteiden käyttöä sisällä.

Huolehdi ilmanvaihdosta ja säädöistä. Tarkista, että oleskelutilojen lämpöpatterit on suljettu tai säädetty alhaiselle lämpötilalle. Jos kylpyhuoneessa on mukavuuslattialämmitys (sähkö), se kannattaa sulkea kokonaan pidemmän poissaolon ajaksi. Helteellä lattialämmityksen lämpötila-asetusta voi muutenkin pitää matalammalla kuin talvella. Kesällä sisäilman vaihtuvuus on selvästi huonompi kuin talvella. Varmista riittävä ilmanvaihto kosteissa tiloissa, jotta lattia kuivuu päivän aikana.

Toimi näin:

 • Pidä ovet ja ikkunat kiinni päivällä.
 • Vedä ikkunoiden eteen verhot tai laske kaihtimet.
 • Sammuta tarpeettomat sähkölaitteet. Vältä esimerkiksi uunin ja sisäsaunan lämmitystä.
 • Avaa ikkuna tarvittaessa vain varjon puolelta. Hyödynnä yön viileyttä tuuletuksessa.
 • Valitse energiatehokas ilmastointilaite.

Valitse energiatehokas jäähdytyslaite

Helteiden jatkuessa sisälämpötila voi nousta tukalan korkealle, jolloin tuulettimia ja ilmastointilaitteita hankintaan kotiin helpottamaan oloa. Tuulettimella huoneilman saa liikkeelle, jolloin iholta poistuu lämpöä nopeammin, vaikka tuuletin ei varsinaisesti alennakaan sisälämpötilaa.

Siirrettävät ilmastointilaitteet sen sijaan jäähdyttävät huoneilmaa ja poistavat siitä kosteutta. Vertaile energiamerkin tietoja ja valitse huolellisesti. Käytä laitteita järkevästi ja jäähdytä vain tarpeeseen.

Toimi näin:

 • Mieti käyttötarkoitus ja valitse laite sen mukaisesti: jäähdytysteholtaan pienemmät laitteet riittävät esimerkiksi makuuhuoneeseen, mutta isompiin tiloihin tarvitaan enemmän kapasiteettia.
 • Tarkista laitteen energialuokka (A–G) ja valitse mahdollisimman energiatehokas laite.
 • Vertaile laitteiden äänitasoa (dB), erot ovat suuria. Erityisesti makuuhuoneessa käytettävä laite saisi mielellään olla myös hiljainen.
 • Energiamerkin energiatehokkuuskerroin (EER) ilmaisee laitteen hyötysuhteen. Mitä suurempi luku, sitä taloudellisemmin laite jäähdyttää.

Tutki myös laitteen poistoilmaputki ja tarkista, että sen saa järkevästi tuuletusikkunan tai oven välistä ulos ja kiinnitetyksi paikoilleen. Jos putki luiskahtaa sisälle, laite puhaltaa kuuman ilman huonetilaan. Tämä voi johtaa siihen, että laite käy jatkuvasti ilman taukoja ja samalla kuitenkin kuumentaa sisäilmaa.

Vinkkejä järkevään koneelliseen jäähdytykseen

Tuulettimien, puhaltimien ja ilmastointilaitteiden käyttö maksaa laitteesta ja käyttötavoista riippuen vajaasta kymmenestä sentistä jopa pariin euroon vuorokaudessa. Sähköä ja rahaa säästää, kun käyttää laitteita järkevästi.

Toimi näin:

 • Sammuta laitteet, kun et oleskele huoneessa.
 • Älä pidä ikkunaa tai ovea auki, jos käytät koneellista jäähdytystä.
 • Huonekohtaiset laitteet: Rajaa viilennettävä alue tilaan, jossa korkeasta huonelämpötilasta on eniten haittaa, kuten makuuhuoneeseen.
 • Ilmalämpöpumpun jäähdytyskäyttö: yleensä jo asteen tai parin viilennys riittää tekemään sisäilman miellyttäväksi, koska huoneilmasta poistuu myös kosteutta.

Lisätietoja:

www.motiva.fi/kesa

This entry was posted on June 4, 2019, in Asuminen.

Suojaa sähkölaitteet ja rakennukset salamaniskuilta

Salamat aiheuttavat vuosittain tuhansia sähkölaitevaurioita. Suorat salamaniskut asuinrakennuksiin ja esimerkiksi maatalouden eläinsuojiin voivat olla kohtalokkaita aiheuttaessaan tulipaloja surullisine seurauksineen.

Salamoinnille alttiimpien alueiden uusissa sähköliittymissä sähköasennusstandardi edellyttää yleensä ylijännitesuojien asennuttamista. Käytännössä kyse on kaikista sellaisista alueista, joissa sähkönjakelu tapahtuu vielä ilmajohtojen kautta. Ilmajohtoa voi jakeluverkossa olla kauempana liittymästä, vaikka itse liittymä olisi toteutettu maakaapelilla. Todennäköisyys siihen, että salamavirta aiheuttaa vahinkoja, on suurempi ilmajohdoilla kuin maakaapeleilla, mutta ei ole täysin pois suljettu maakaapelillakaan.

Sekä sähkölaitteet että rakennukset voidaan suojata vahingoilta laitteilla, jotka ohjaavat salamavirrat hallitusti maahan ilman, että ne aiheuttavat vahinkoa kulkureitillään.

 • Sähkölaitevaurioita voidaan estää sähkökeskukseen asennettavilla ylijännitesuojilla. Rakennukset voidaan suojata rakennuksen yhteyteen rakennettavilla ukkossuojilla, opastaa Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton tekninen asiantuntija Jenna Kauppila.

Ilmatieteen laitoksen mukaan ukkoskaudella – eli touko-syyskuussa – on eri puolilla Suomea yhteensä noin 100 ukkospäivää, ja niiden aikana on rekisteröity keskimäärin 130 000 maasalamaa. Kuitenkin ennätysvuosina 1972 ja 1988 maasalamoita havaittiin jopa 300 000.

Maissa, joissa salamointi on voimakasta, ukkossuojaukseen on ollut pakko kiinnittää runsaasti huomiota. Suomessa sekä ukkossuojauksen että sähkölaitteiden ylijännitesuojauksen toteutus on ollut pääasiassa kiinteistön haltijan harkittavissa. Nykyiset asennusstandardit kuitenkin edellyttävät jopa kaupunkien taajamiin rakennettaviin uusiin asuintaloihin ylijännitesuojauksen toteuttamista, jollei riskien arvioinnissa erikseen osoiteta ylijännitesuojien tarpeettomuutta. Sähkönjakeluyhtiöt vaativatkin usein ylijännitesuojausta jo liittymän saamiseksi.

 • Laki ei velvoita ukkosuojauksen asennuttamiseen muualla kuin tietyissä poikkeuskohteissa, joihin kuuluvat mm. suuret palavien nesteiden varastosäiliöt. Vakuutusyhtiöiden vakuutusehdot puolestaan edellyttävät ukkossuojausta erityisen salamaherkkiin kohteisiin kuten esimerkiksi kirkkoihin. Myös sairaalat, datakeskukset ja rakennukset, joissa on suuria ihmismääriä, ovat erikoisasemassa vaatimusten osalta, selvittää Kauppila.

Aurinkosähköjärjestelmä turvaan ylijännitesuojauksella

Katolle ja julkisivuille asennettavat aurinkopaneelit yleistyvät koko ajan. Asianmukaisella ylivirta- ja ylijännitesuojauksella saadaan turvattua aurinkosähköjärjestelmän osat sähköverkossa sattuvilta vikatilanteilta. Jos kiinteistön sähkökeskuksessa ei vielä ole ylijännitesuojia, jotka on liitetty rakennuksen päämaadoituskiskoon, ne kannattaa asennuttaa. Näin saadaan suojattua aurinkosähköjärjestelmän vaihtosuuntaaja sähköverkosta päin tulevilta ylijännitteiltä.

Sähköistysalan ammattilaisen valmistajan ohjeiden mukaan asentama aurinkopaneeli ei lisää salamavaurioiden riskiä. Epäselvissä tilanteissa kannattaa selvittää valmistajalta ja maahantuojalta laitteiston suojausta koskevat kysymykset.

Perinteiset ohjeet pätevät edelleen

 • Sähkölaitteiden pistotulpat kannattaa irrottaa ukonilman lähestyessä, olipa kiinteistössä ylijännitesuojaus tai ei. On suositeltavaa pysytellä ukonilmalla sisätiloissa tai jos ollaan ulkona, ei ainakaan oleskella ympäröivää maastoa selkeästi korkeampien kohteiden välittömässä läheisyydessä eikä aukealla paikalla, jossa äkkiä on itse salamasiepparina, muistuttaa Jenna Kauppila.
This entry was posted on June 14, 2018, in Asuminen.