Ei näin – irralliset akut ja paristot eivät kuulu sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräykseen sekaan

Viime vuonna paristoja ja akkuja vietiin kierrätykseen ennätykselliset yli 2 miljoonaa kiloa. Silti merkittävä määrä jumiutuu kotien nurkkiin tai päätyy vääriin paikkoihin kuten sekajätteeseen, missä ne heräävät yhä useammin vaarallisesti uudelleen henkiin zombeina.

Pelastusviranomaiset ovat rekisteröineet 12 ’zombiakkujen’ eli väärin käsiteltyjen akkujen ja paristojen aiheuttamaa hälytystehtävää viimeisen kahdeksan kuukauden aikana (9/2021–4/2022). Tapaukset ovat lisääntyneet 50 prosenttia verrattuna aikaisempaan 20 kuukauden tarkastelujaksoon, jolloin tulipaloja rekisteröitiin keskimäärin yksi kuukaudessa.

”Zombiakkujen aiheuttamat tulipalot ovat tavallisesti lisääntyneet kesää kohti, kun kaappeja tyhjennetään kevätsiivouksissa ja akkuja käsitellään huolimattomasti tai niitä heitetään esimerkiksi sekajätteeseen. Paristot ja akut ehdottomasti kannattaakin siivota nurkista, mutta on tärkeää viedä ne niille tarkoitettuun keräykseen”, Liisa-Marie Stenbäck Paristokierrätyksestä sanoo.
Paristot ja akut voi kierrättää niitä myyvissä kaupoissa ja kunnallisissa vaarallisen jätteen keräyspisteissä.

Tulipaloja kodeissa ja jätteen käsittelylaitoksilla

Tyypillinen käytöstä poistettujen akkujen ja paristojen aiheuttama vaaratilanne syntyy, kun niitä jemmataan kotona epämääräisissä kasoissa teippaamatta virtanapoja. Kotien jemmoista alkunsa saaneita tulipaloja rekisteröidään viranomaiselle useita vuosittain.

Toinen tyypillinen väärin hävitetyn akun tai pariston aiheuttama tulipalo tapahtuu jätteiden käsittelylaitoksella. Kun väärän jätteen sekaan heitetyt paristot ja akut joutuvat esimerkiksi murskaimeen, seurauksena voi olla hyvin hankalasti sammutettava tulipalo.

Lisäksi viranomaisrekisteristä puuttuu lukematon määrä kirjaamattomia tulipalon alkuja, joissa ei ole tarvittu pelastuslaitosta. Esimerkiksi kartongin- ja pahvinkäsittelylaitoksilla paristojen ja akkujen aiheuttamia läheltä piti -tilanteita on sattunut alkuvuoden aikana jopa viikoittain.

Ei näin: käytöstä poistetut akut ja paristot eivät kuulu roskikseen, vaan voivat herätä siellä uudelleen henkiin ja aiheuttaa jopa tulipalon

Torju zombiakut kevätsiivouksessa

Mitä tulisi tehdä, etteivät käytöstä poistetut akut ja paristot heräisi henkiin zombeina? Erityisesti litiumakku tai -paristo voi muuttua zombiksi eli herätä uudelleen henkiin, jos sitä käsittelee huolimattomasti ja se esimerkiksi kolhiintuu. Sen seurauksena akku voi pullistua, kuumentua tai päästää outoa ääntä.

Muista nämä kevätsiivouksessa estääksesi zombien hyökkäys:

1. Kokoa kaappiin unohtuneet käytetyt paristot yhteen ja poista akut kierrätykseen menevistä laitteista. Jos et saa akkua irti, voit palauttaa sen laitteen mukana.

2. Älä ota pitkään käyttämättömänä ollutta litiumioniakkua varomattomasti uudelleen käyttöön, sillä se voi ladatessa muuttua zombiksi.

3. Peitä käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen virtanavat teipillä. Akuissa ja paristoissa on aina jäljellä hieman sähkövarausta, joka voi purkautua oikosulkuna, jos virtanavat osuvat metalliin tai toisiinsa. Oikosulku on helppo ehkäistä suojaamalla virtanavat teipillä.

4. Palauta lähimpään keräyspisteeseen, eli lähimpään paristoja ja akkuja myyvään kauppaan. Kaupoissa ei kuitenkaan kerätä isoja litiumioniakkuja, joita käytetään esimerkiksi sähköpyörissä. Niiden keräyspisteet löydät kierratys.info-hakupalvelusta.

Miten toimia, jos kohtaat zombiakun? Lue ohjeet sivuilta zombiakku.fi.

Zombiakku-kampanja: www.zombiakku.fi 

Selvitys: Jätteen sekaan heitettyjen akkujen aiheuttamat tulipalot sekä case-esimerkkejä palotapauksista 9/2021–4/2022.

Tietoa paristojen ja akkujen kierrätyksestä

Taustaa Zombiakku-kampanjasta:

Uutinen on osa Zombiakku -viestintäkampanjaa, jossa alan asiantuntijaorganisaatiot kampanjoivat yhdessä paristojen ja akkujen turvallisen kierrätyksen puolesta. Kampanjan taustatahot ovat tuottajayhteisöt Recser Oy (Paristokierrätys), SER-tuottajayhteisö ry, ERP Finland ry ja Elker Oy (edustaa tuottajayhteisöjä SELT ry ja ICT -Tuottajaosuuskunta) sekä Suomen Kiertovoima KIVO ry, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry, Suomen Romukauppiaiden Liitto ry, Kaupan liitto, Päivittäistavarakauppa ry PTY ja Finanssiala ry. Kampanjaa on rahoittanut sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry. Kampanjan yhteistyötahoina toimivat myös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Suomen pelastusalan keskusjärjestö ry (SPEK).

About Author