Koti Puhtaaksi Oy:n toimitusjohtaja Reetta Alastalo tutustui kiinnostuneena Euroopan tasa-arvoinstituutin tällä viikolla julkaisemaan Sukupuolten välinen tasa-arvo 2023 -indeksiin. Hän pitää hienona, että Suomi sijoittuu listauksessa kotitöiden ja perheenjäsenistä huolehtimisen suhteen Euroopan kolmanneksi tasa-arvoisemmaksi maaksi. Erityisenä huomiona hän kuitenkin nostaa esiin, että Euroopan laajuisesti tasa-arvon lisääntyminen kotitöissä ja perheestä huolehtimisessa ei juurikaan johdu miesten aiempaa suuremmasta osallistumisesta, vaan naisten tehtäviin käyttämien tuntien vähenemisestä.

Sukupuolten välinen tasa-arvo kotitöissä ja perheenjäsenistä huolehtimisessa toteutuu Euroopan tasa-arvoinstituutin raportin mukaan parhaiten Ruotsissa (93,1 pistettä), Virossa (92,2 pistettä) ja Suomessa (89,9 pistettä). Koko Euroopassa asiassa on nähty positiivista kehitystä. Raportin mukaan sen taustalla ei vaikuta kuitenkaan juurikaan miesten tuntien lisääntynyt osuus, vaan naiset käyttävät tehtäviin aiempaa vähemmän aikaa.

”Raportin tiedotteessa todettiin varsin osuvasti, että naiset voinevat käyttää kotitöihin vähemmän aikaa muun muassa uusien palvelujen ja teknologian kehittymisen ansiosta. Uskon, että sellainenkin pieni innovaatio kuin robotti-imuri on säästänyt monessa perheessä vaikkapa imurointiin käytettyä aikaa”, Koti Puhtaaksi Oy:n toimitusjohtaja Reetta Alastalo sanoo.

Vanhemmissa, yli 50-vuotiaiden ikäryhmissä naiset tekevät edelleen selvästi miehiä enemmän kotitöitä ja perheestä huolehtimista. Myös lapsiperheissä työt jakautuvat usein epätasa-arvoisesti.

”Suomalainen kotitalousvähennys on asia, jota moni ei tule ajatelleeksi tasa-arvon edistämisen kannalta. Esimerkiksi meidän asiakkaistamme merkittävä osa on yli 50-vuotiaita tai lapsiperheitä, jotka palvelujemme ansiosta pystyvät jakamaan kotitöitä tasaisemmin. Ulkoistamalla ainakin osa kotitöistä voidaan mahdollistaa perheissä parempi tasapaino perheen ja työn välillä ja saada aikaa harrastuksiin ja perheelle”, Alastalo toteaa.

Alastalo iloitsee raportin tuloksesta, jonka mukaan naisten osuus EU:n jäsenvaltioiden suurimpien pörssiyhtiöiden hallituksissa saavutti kaikkien aikojen ennätyksensä, 33 %, vuonna 2023. Sen sijaan poliittisessa päätöksenteossa naisten osuus ei ole odotetusti lisääntynyt.

“Naisten lisääntyvä edustus johtotehtävissä ansaitsee juhlimista ja sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen kaikilla elämänalueilla on olennaista”, Alastalo sanoo ja jatkaa:

”Tarvitsemme mielestäni kuitenkin paljon lisää puhetta siitä, miksi naisten osuus yritysten ja politiikan johtotehtävissä on edelleen alhainen. Yhtenä syynä itse näen tässä, että naisena kannamme usein huolta siitä, miten oma uramme vaikuttaa perheeseemme. Varsinkin Suomessa toivon, että yhä useampi nainen uskaltaa ottaa vastaan enemmän apua kotiin. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse”, Alastalo muistuttaa.

About Author